Blowerdoorservice

VAN RIETVELDE bvba

Luchtdichtheidsmetingen van gebouwen

Blowerdoorservice richt zich tot EPB verslaggevers, architecten, bouwfirma's en particulieren.

Door middel van een blowerdoortest kan de luchtdichtheid van een gebouw eenvoudig en precies gemeten worden. In 2015 werden reeds  meer dan 50% van alle nieuwe gebouwen getest op luchtdichtheid. Als gevolg van de steeds strenger wordende EPB regelgeving zal de luchtdichtheid in 2020 in zo goed als alle gebouwen verplicht gemeten worden. 

Wij voeren blowerdoortests uit conform de geldende norm NBN EN 13829 en STS-P71-3 in gans Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2015 mogen enkel nog door de Overheid erkende en door het BCCA gekwalificeerde testers blowerdoortests uitvoeren die geldig zijn en gebruikt kunnen worden voor de EPB aangifte. Blowerdoorservice VAN RIETVELDE bvba beschikt hiervoor over alle nodige erkenningen en kwalificaties.

Verslaggeving mechanische debieten

Van Rietvelde bvba kan U ook van dienst zijn als verslaggever mechanische ventilatiedebieten. Wij beschikken hiervoor voor alle nodige kwalificaties en zijn hiervoor erkend door het BCCA.

 

Kostprijs 175,- euro + btw voor een installatie van maximaal 10 ventielen.

Vanaf 10 ventielen meerprijs per ventiel 7,- euro + btw