Invloed van luchtdichtheid op het E-peil en het energieprestatiecertificaat

Aangezien de luchtdichtheid van een woning in grote mate meebepalend is voor de effectieve warmteverliezen, houdt het E-peil in belangrijke mate rekening met deze factor. Indien er geen luchtdichtheidsmeting wordt uitgevoerd, moet de EPB-verslaggever bij de berekening van het E-peil uitgaan van een vrij negatieve standaardwaarde. Zowat alle nieuwbouwwoningen presteren in werkelijkheid veel beter dan die zgn. luchtdichtheidswaarde bij ontstentenis.

Het laten uitvoeren van een blowerdoortest zal het E-peil gemiddeld doen dalen met 6 tot 10 E-peil punten, in sommige gevallen zelfs tot 12 E-punten. Dit kan zeer nuttig zijn wanneer uw woning boven het toegelaten E-peil uitkomt, of wanneer u hierdoor onder een bepaald E-peil kan komen, dat U recht geeft op een premie of subsidies . In het eerste geval spaart u een grote boete uit, in het tweede geval kan u aanspraak maken op een E-peil premie van de netbeheerder ( van 1.400,- euro tot 3.800,- euro ) en een korting op uw onroerende voorheffing.

 

Een andere eis in de EPB regelgeving is dat de netto-energie behoefte voor verwarming maximaal 70 kWh/m² mag bedragen. Ook hierop heeft de luchtdichtheid een grote invloed. Het ingeven van het werkelijke lekdebiet ter vervanging van de slechte onstenteniswaarde in de EPB software doet de netto-energiebehoefte serieus  dalen.