Wat kost een blowerdoortest ?

Wij voeren een blowerdoortest conform de geldende norm NBN EN 13829 en STS-P71-3 in gans Vlaanderen uit voor de prijs van 300,- euro + btw

Met inbegrip van rondgang met thermografische camera voor het visualiseren van luchtlekken vooraleer de eigenlijke test aan te vatten.

    

Indien het blowerdoorrapport voor de EPB aangifte dient, is door de verplichte certificering van het BCCA nog een bijkomende kost van 40,- euro + btw voor het conformiteitsattest.