Waarom een blowerdoortest uitvoeren ?

Er zijn diverse redenen waarom je een blowerdoortest, ook wel luchtdichtheidsmeting genoemd, zou laten uitvoeren: 

 

Verlaging van het E-peil

 

Wellicht de meest voorkomende reden om een luchtdichtheidstest te laten uitvoeren is de verbetering van het berekende E-peil van een nieuwbouwwoning. Omdat de standaardwaarde die de EPB software hanteert relatief slecht is, zal een blowerdoortest steeds leiden tot een winst aan E-peil-punten van 6 tot 10 E-peil punten, in sommige gevallen zelfs tot 12 E-peil punten.

 

Het behalen van een passiefhuiscertificaat

 

Voor het behalen van een passiefhuiscertificaat ben je steeds verplicht om een luchtdichtheidstest te laten uitvoeren. Eén van de voorwaarden om als passiefhuis erkend te worden is immers een luchtdichtheid van maximaal 0,6 luchtwisselingen per uur bij 50 Pa. Dat is een vrij strenge norm en om aan hieraan te voldoen zullen zeker speciale maatregelen moeten genomen worden.

 

Verbetering van de luchtdichtheid van de woning

 

Een minstens even belangrijke reden om een luchtdichtheidsmeting uit te laten voeren is het verbeteren van de luchtdichtheid van je woning. Met een thermografische camera kunnen in combinatie met de blowerdoortest duidelijk de luchtlekken worden vastgesteld. Om een duidelijk beeld te krijgen van de luchtlekken is een temperatuurverschil van 10 graden tussen buiten en binnen noodzakelijk. Maar ook met rookstaafjes kunnen luchtlekken gevisualiseerd worden indien dat temperatuurverschil er niet is.