Wat is een blowerdoortest of luchtdichtheidstest ?

De luchtdichtheid meten

De luchtdichtheid wordt gemeten door middel van een “blowerdoor” test. Hiertoe wordt in de opening van de voordeur een verstelbaar frame met plastic zeil gespannen waarin een ventilator en een aantal meettoestellen zijn bevestigd. De ventilator zuigt eerst permanent lucht uit de woning. Er wordt een onderdruk gecreëerd tot 70 Pascal. We meten dan hoeveel lucht er naar buiten kan worden gezogen om eenzelfde onderdruk te behouden. Vervolgens wordt de test in de omgekeerde richting herhaald. Hierbij wordt gemeten hoeveel lucht men in de woning moet pompen om een constante druk in de woning te houden.  Zo weet je dus ook hoeveel lucht er via de resterende lekken naar buiten kan. De test dient in beide richtingen te worden uitgevoerd om een correct beeld te krijgen. 

Luchtlekken   

Luchtlekken en hieruit voorvloeiende ongecontroleerde ventilatie leiden tot warmteverlies. Tijdens de blowerdoortest wordt er gebruik gemaakt van diverse technieken om luchtlekken te visualiseren. Dat kan gebeuren met een warmtebeeldcamera met infraroodthermografie en/of rookstaafjes.  

Het resultaat

Het resultaat van de blowerdoortest kan meegenomen worden in de EPB-verslaggeving van uw nieuwe woning. Omdat de standaardwaarde die de EPB software hanteert relatief slecht is, zal een blowerdoortest zo goed als altijd leiden tot een winst aan E-peil-punten van 6 tot 10 E-peil punten, in sommige gevallen zelfs tot 12 E-peil punten. Dit kan zeer nuttig zijn wanneer Uw woning boven het toegelaten E-peil uitkomt, of wanneer U ermee onder een bepaald E-peil kan komen, dat U recht geeft op een premie of subsidies . In het eerste geval spaart U een boete uit, in het tweede geval kan U aanspraak maken op een E-peil premie van de netbeheerder ( van 1.400,- euro tot 3.800,- euro ) en een korting op uw onroerende voorheffing.